4 lutego 2012 roku Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w X jubileuszowym zgromadzeniu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego,które obradowało w Augustowie. Poseł pogratulował Stowarzyszeniu 10-letniej działalności podkreślając,że razem łatwiej jest realizować ważne cele. Jarosław Zieliński poinformował sołtysów o pakiecie ustaw rolnych przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość,złożonych w ostatnim czasie do Laski Marszałkowskiej. Przyjęcie tych ustaw sprzyjałoby poprawie sytuacji społecznej polskiej wsi. W pakiecie proponowanych przez PiS ustaw znajdują się ustawy nowelizujące ustawę o izbach rolniczych,o funduszu promocji produktów rolno – spożywczych,o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (większe dopłaty dla rolników),o samorządzie gminnym (dieta z budżetu państwa dla sołtysów wypłacana w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców sołectwa),o ochronie przeciwpożarowej (przyznanie 10% dodatku do renty lub emerytury strażakom ochotnikom po 30 latach służby),a także nowa ustawa o spółdzielniach rolników.
Poseł ufundował nagrodę jednemu z laureatów tradycyjnie organizowanych konkursów dla sołtysów uczestniczących w corocznych spotkaniach.

Do pobrania podziękowania.

foto

foto

foto