19 marca 2015 podczas obrad Sejmu poseł Jarosław Zieliński wystąpił w sprawie bulwersujących działań Policji wobec przedstawicieli kolejnych grup społecznych upominających się o należne im prawa. Tym razem chodziło o karanie rolników uczestniczących w legalnych demonstracjach przeciwko niszczącej polską wieś polityce rządu i ministra rolnictwa. Wcześniej rząd wysyłał Policję przeciwko stoczniowcom,uczestnikom manifestacji patriotycznych czy górnikom. „Policja musi służyć w demokratycznym państwie właśnie państwu i obywatelom,a nie aktualnie sprawującej władzę partii politycznej. Dialogu społecznego przez zastraszanie za pomocą pałki policyjnej,broni gładkolufowej,armatek wodnych i mandatów prowadzić skutecznie się nie da,a taką politykę rzekomego dialogu ze społeczeństwem prowadzicie” – powiedział Poseł zwracając się do Ministra Spraw Wewnętrznych jako przedstawiciela rządu (zob. pełen tekst wystąpienia).