28 maja 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu, podczas którego podpisana została umowa dotycząca dofinansowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budowy bezkolizyjnego skrzyżowania kolejowo-drogowego w Sokółce.

Wiadukt nad przejazdem przy ulicy Kryńskiej ma połączyć dwie strony miasta. Zastąpi on dwa dotychczasowe przejazdy kolejowo-drogowe na ulicach Kryńskej i Roski Małe. Efektem inwestycji będzie likwidacja tzw. wąskiego gardła na mapie transportowej miasta. Oznacza to poprawę komunikacji w regionie i województwie. Ponadto nad torami przy ul. Roski Małe ma zostać wybudowana kładka, której budowę również wesprze finansowo PKP.

Podczas spotkania zaznaczyłem, że prowadzone obecnie w województwie podlaskim różne inwestycje na trasach oraz modernizacje dworców oznaczają, że kolej jest ważna, a zawarte z PKP PLK porozumienie pokazuje, że możliwy jest równomierny rozwój kraju.

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Sokółce to ważne przedsięwzięcie dla miasta i regionu. Skończą się korki przed przejazdami, zwiększy się bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i kolejowympodkreśliłem.

Mówiłem również o potrzebie przyspieszenia prac nad główną inwestycją kolejową w regionie, jaką jest modernizacja kolejnych odcinków międzynarodowej trasy Rail Baltica. Ważne jest także, że będzie naprawiana i modernizowana linia kolejowa Białystok-Sokółka-Augustów-Suwałki.

Obecny w Sokółce Prezes PKP PLK Pan Ireneusz Merchel mówił o tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stale podnoszą poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a inwestycja w Sokółce to jedna z wielu inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, które realizowane są na terenie całej Polski.

Porozumienie określa m. in. zakres rzeczowy inwestycji oraz zasady jej finansowania i wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Jeszcze w 2018 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót, a realizacja projektu ma się zakończyć w 2020 roku.

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/155867

https://isokolka.eu/sokolka/24825-pkp-plk-dofinansuje-budowe-wiaduktu-na-ul-krynskiej-i-kladke-na-roskach-malych-jest-porozumienie-wideo-foto