11 lutego 2021 roku (czwartek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Suwałkach obejmie opieką dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i spełniające obowiązek szkolny oraz młodzież kształcącą się w szkołach ponadpodstawowych. W działalności ośrodka kluczowa jest współpraca ze szkołami, rodzicami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi, w szczególności poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w zakresie diagnostyki, psychoterapii i edukacji. Skoordynowane działania pozwolą na podjęcie systemowej terapii w stosunku do dzieci i młodzieży, jak i rodzin.

Ośrodek jest placówką I stopnia referencyjnego jako poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, które nie potrzebują lekarza psychiatry lub farmakoterapii. W przypadku wielu zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie, czy w wieku dorastania, można udzielić skutecznej pomocy pod warunkiem, że reakcja nastąpi wcześnie. Pod opieką ośrodka znajdzie się 40 pacjentów, którymi opiekować się będą psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy. Ważnym aspektem funkcjonowania Ośrodka jest jego położenie blisko miejsca zamieszkania dzieci i ich rodziców. Opieka będzie się odbywać w bardziej znanym i przyjaznym środowisku, co może wpłynąć na zmniejszenie stresu oraz sprawić, że kontakt i  wymiana informacji będą łatwiejsze. Do Ośrodka nie jest wymagane skierowanie.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach jest jednym z nielicznych w województwie podlaskim. Placówka została uruchomiona dzięki finansowaniu usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wsparciu Samorządu Województwa Podlaskiego. W dobie pandemii pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna jest szczególnie potrzebna młodzieży w wieku szkolnym.

Do Ośrodka mogą zgłaszać się również rodzice dzieci. Data otwarcia nie była przypadkowa, ponieważ 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Suwalski Ośrodek jest jedną z pięciu takich placówek organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez Szpital Psychiatryczny w Suwałkach – oprócz Suwałk są one zlokalizowane w Sokółce, Augustowie, Sejnach i Becejłach (powiat suwalski).

Dzisiaj ze szczególną empatiąpowiedziałem w swoim wystąpieniu nawiązując do daty Światowego Dnia Choregomyślimy o wszystkich chorych i cierpiących oraz wyrażamy w sposób jeszcze intensywniejszy niż na co dzień swoją wdzięczność dla lekarzy i całego personelu medycznego.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne, a współczesny świat z wielu różnych powodów stwarza więcej niż kiedykolwiek wcześniej zagrożeń dla ludzkiej psychiki, zwłaszcza psychiki ludzi młodych, którzy są często wrażliwsi na negatywne bodźce i sytuacje niż dorośli i łatwiej ulegają stresom, psychicznym zaburzeniom i depresji. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie problemów natury psychologicznej i psychiatrycznej oraz udzielanie potrzebującym profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej. Powinno się to odbywać we współpracy ze środowiskiem i instytucjami oświatowymi – rodziną, szkołą, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, mediami, kościołem, organizacjami i wspólnotami, w których funkcjonują młodzi ludzie.

Na ręce Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach Pani Bożeny Łapińskiej złożyłem podziękowanie i wyrazy uznania całemu zespołowi psychologów i psychoterapeutów, którzy podjęli się realizacji tego ważnego zadania.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/52251636/otwarto-osrodek-wsparcia-w-suwalkach

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/196244

https://suwalki.info/wiadomosci/zdrowie-i-uroda/w-suwalkach-powstal-osrodek-opieki-psychologicznej-dla-dzieci-i

https://www.niebywalesuwalki.pl/2021/02/nowy-osrodek-opieki-psychologicznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-juz-dziala/

https://www.wirtualnesuwalki.pl/wiadomosci/2264,w-suwalkach-powstal-osrodek-opieki-psychologicznej-dla-dzieci

https://suwalki.naszemiasto.pl/w-suwalkach-zostal-otwarty-osrodek-opieki-psychologicznej/ar/c14-8133119

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/wiadomosci/podmioty_lecznicze/pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-suwalkach-za-darmo-i-bez-skierowania.html

https://podlaskie24.pl/artykul/wydarzenia/suwalki-nowy-osrodek-opieki-psychologicznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-juz-dziala/

https://radio.opole.pl/104,371629,suwalki-powstal-osrodek-opieki-psychologicznej-d

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/suwalki-powstal-osrodek-opieki-psychologicznej-dla-dzieci-i-mlodziezy,124370.html

https://radio5.com.pl/pomoga-dzieciom-z-problemami-psychicznymi/

Suwałki. Otwarto Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży