25 sierpnia z inicjatywy Fundacji „Pamiętamy” został odsłonięty i poświęcony w Augustowie Pomnik Żołnierzy Polski Podziemnej,poświęcony Żołnierzom Wyklętym,którzy w latach 1944-1954 prowadzili walkę z sowieckim okupantem na terenie ziem utraconych,czyli wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Jest to,jak dotychczas,pierwszy i jedyny taki znak pamięci o żołnierzach tzw. drugiej konspiracji na wschodnich kresach przedwojennej Polski. Został on usytuowany w miejscu nieprzypadkowym – na pograniczu terytorium utraconego po II wojnie światowej,gdzie również w latach 1944-1956 trwał silny opór poakowskiego podziemia niepodległościowego przeciwko nowej okupacji.

Nie mogło mnie zabraknąć na tej uroczystości. Wraz z żoną uczestniczyliśmy we Mszy św. w Bazylice p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie,a następnie w ceremonii odsłonięcia Pomnika przy ul. Portowej.

W swoim wystąpieniu skierowanym do wyjątkowo licznie zgromadzonych mieszkańców Augustowa i gości,jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący również patriotyczną i ciężko doświadczoną przez historię Ziemię Augustowską,a także członek Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych podziękowałem organizatorom i pomysłodawcom za inicjatywę wzniesienia Pomnika. Podkreśliłem jego głęboką i wyjątkową wymowę wynikającą z zawartego w nim przesłania. Powiedziałem,że walka Żołnierzy Wyklętych z lat 1944-1956 o prawdziwą niepodległość naszej Ojczyzny,mimo upływu ponad 20 lat odzyskanej suwerenności,jest wciąż niedoceniana i zbyt mało znana. Przypomniałem,że dopiero od trzech lat obchodzimy w dniu 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony przez Sejm w lutym 2011 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej śp. Lecha Kaczyńskiego. Powiedziałem też,że naszym obowiązkiem jest przekazywać rzetelną wiedzę o bohaterstwie żołnierzy niezłomnych młodym pokoleniom poprzez pełne nauczanie historii Polski i podręczniki szkolne. Jako moralne zobowiązanie wobec tych,którzy zginęli o prawdziwą wolność Rzeczypospolitej przywołałem słowa Adama Mickiewicza „Jeśli zapomnę o Nich,Ty Boże na Niebie,zapomnij o mnie”,a także słowa Zbigniewa Herberta wyryte na Pomniku: „Nie dajmy zginąć poległym”.

foto

foto

foto

foto

foto