25 maja 2018 roku (piątek) w Warszawie wziąłem udział w spotkaniu z minister spraw wewnętrznych Rumunii Carmen Danielą Dan, które odbyło się w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Rumunii Vioricy Dăncili.

Podczas spotkania, w którym wzięła również udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch rozmawialiśmy o przebiegu i poziomie współpracy w obszarze spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w ramach Forum Salzburg. Podkreśliłem, że poziom współpracy polskich i rumuńskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest bardzo wysoki:

Dobrze także oceniamy działania podejmowane przez naszych funkcjonariuszy na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej, a także wspólne inicjatywy na rzecz ochrony granic. Będziemy w dalszym ciągu umacniać naszą współpracę, której wymiernym efektem jest ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszych obywateli.

Podczas spotkania omówiliśmy również kwestię wspólnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych, realizację Planu działania na lata 2016 – 2020 w ramach polsko-rumuńskiej Deklaracji o Partnerstwie Strategicznym oraz przyszłej rumuńskiej prezydencji w Radzie UE, która przypada na pierwszą połowę 2019 roku. Rozmawialiśmy także o perspektywach współpracy szkoleniowej. Wymieniliśmy również informacje na temat stanowisk obu krajów w zakresie bieżącej agendy unijnej, w tym w szczególności w obszarze polityki migracyjno-azylowej.

To pierwsze w historii międzyrządowe konsultacje pomiędzy Polską a Rumunią. Ich program obejmował spotkanie premierów, równoległe spotkania ministerialne oraz posiedzenie plenarne obu delegacji.