2 lutego 2013 roku zaprosiłem,jak co miesiąc, zainteresowanych mieszkańców Augustowa i Powiatu Augustowskiego na spotkanie z cyklu : „Polska jest jedna – rozmowy o Polsce i Regionie”. Tematem wystąpień i dyskusji była aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza w Kraju,w województwie podlaskim i powiecie augustowskim,a w szczególności problemy dotyczące chaosu i opóźnień w budowie dróg i obwodnic miast,redukcja połączeń kolejowych oraz ujawnione ostatnio zagrożenie wyłączeniem z ruchu linii kolejowej na trasie Sokółka – Augustów – Suwałki. Poinformowałem zebranych o pracy Sejmu w ciągu ostatniego miesiąca, inicjatywach legislacyjnych i programowych Prawa i Sprawiedliwości oraz o mojej aktywności poselskiej i wystąpieniach w sprawach centralnych (np. obrona posterunków policji w całym kraju,w tym w województwie podlaskim) i regionalnych (m.in. wystąpienie do premiera Donalda Tuska w sprawie dotrzymania terminów budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Jeżewo i dalej w kierunku Zambrowa i Warszawy,a także terminów budowy obwodnicy Augustowa).

Podczas spotkania radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec przedstawił informację o sytuacji finansowej i zaniechaniach inwestycyjnych w województwie podlaskim,Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Augustowie Anna Urban omówiła plany i zagrożenia związane z uchwalonym na ostatniej sesji budżetem miasta,a radny Rady Powiatu Augustowskiego Dariusz Szkiłądź przybliżył problemy wynikające z zamiaru przekazania szpitala powiatowego w Augustowie przez władze powiatu prywatnemu dzierżawcy.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto