16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w Białymstoku wziąłem udział w przekazaniu 3 nowych pojazdów służbowych podlaskiej Policji. Radiowozy zakupione w ramach programu modernizacji służb mundurowych zostały dofinansowane z budżetu samorządu województwa podlaskiego kwotą 160 tys. zł i trafiły do komend miejskich w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

Kiedy w październiku tego roku Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku i Marszałek Województwa Podlaskiego podpisali umowę w sprawie dofinansowania radiowozów, mówiłem, że jest to pierwszy przypadek, kiedy samorząd województwa podlaskiego wspiera Policję. Jeśli ta współpraca będzie się rozwijała w kolejnych latach, takich zakupów będzie można dokonać więcej.

17 grudnia w Komedzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach miało miejsce przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który będzie stanowił wyposażenie nowo utworzonej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Suwałkach.

Nowy samochód o wartości prawie 1 mln zł, który zabudowany jest na podwoziu terenowym został zakupiony ze środków finansowych pochodzących z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Jest w Suwałkach nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, a kiedy buduje się dom, trzeba go wyposażyć. Sprzęt, którym dysponują strażacy ma różny stopień zużycia. Ten nowoczesny pojazd jest wyposażony w komponent ratownictwa technicznego. To owoc programu modernizacji służb mundurowych.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/177251

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/61613,Podlaska-Policja-ma-nowe-radiowozy.html

https://radio5.com.pl/suwalscy-strazacy-dostali-nowy-woz/

 

Przekazanie radiowozów podlaskiej Policji

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego JRG w Suwałkach