W okresie świąteczno – noworocznym poseł Jarosław Zieliński otrzymał wiele zaproszeń na spotkania opłatkowe organizowane przez samorządy,organizacje społeczne i inne środowiska. Nie we wszystkich spotkaniach ze względu na inne obowiązki poseł mógł uczestniczyć.

Poseł serdecznie dziękuje za wszystkie skierowane do niego zaproszenia. Wyrażając przekonanie,że możliwość wspólnego przeżywania okresu oczekiwania na Święta w środowiskach większych niż własna rodzina jest jedną ze zdobyczy odzyskanej po 1989 roku polskiej wolności.

16 grudnia 2010 roku w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbywała się konferencja podsumowująca projekt o intrygującym tytule „Tanecznym krokiem do Europy” połączona ze spotkaniem opłatkowym. Poseł Jarosław Zieliński nie mogąc ze względu na odbywające się posiedzenie Sejmu skorzystał z zaproszenia przesłał na ręce Rektora dr. hab. Roberta Charmasa list nawiązujący do treści konferencji zawierający życzenia świąteczno – noworoczne skierowane do jej uczestników oraz nauczycieli akademickich i studentów Uczelni (zob. treść listu).

Podczas spotkania opłatkowego służb mundurowych w Białymstoku 17 grudnia 2010 roku (Straż Graniczna,Policja,Państwowa Straż Pożarna,Służba Celna,Służba Więzienna,Sztab Wojskowy) posła reprezentowała Pani Helena Chyży,która odczytała skierowany przez niego do uczestników spotkania list okolicznościowy (zob. treść listu).

20 grudnia 2010 roku w Sesji Rady Powiatu Suwalskiego połączonej z uroczystym spotkaniem opłatkowym Jarosława Zielińskiego reprezentował Pan Łukasz Morzuch,który odczytał skierowany przez posła list (zob. treść listu).

21 grudnia 2010 roku miały miejsce dwa spotkania przedświąteczne w Zambrowie,na które zaproszony był poseł Jarosław Zieliński: gospodarzem jednego z nich był Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski i Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski (opłatek samorządowców),drugiego zaś starosta Stanisław Rykaczewski i dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (opłatek środowisk oświatowych). Do uczestników obu tych spotkań poseł skierował listy ze świąteczno – noworoczną refleksją i życzeniami (zob. treść listu 1,listu 2).

22 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie przedświąteczne w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Dziękując Komendantowi Oddziału płk. Leszkowi Czechowi i Przewodniczącemu Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej kpt. Andrzejowi Jurkiewiczowi za zaproszenie poseł skierował na ich ręce list z życzeniami (zob. treść listu).

Odpowiadając na zaproszenie Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy i Przewodniczącego Rady Miasta Mieczysława Śniadacha na spotkanie wigilijne 23 grudnia 2010 roku w Kolnie poseł przesłał do jego uczestników list z życzeniami (zob. treść listu).

Każdego roku harcerze w okresie przedświątecznym przekazują Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku w wielkim harcerskim ognisku 23 grudnia 2010 roku,na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku, podczas którego harcerze z Chorągwi Białostockiej ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju posła Jarosława Zielińskiego reprezentował i w jego imieniu złożył harcerzom życzenia Pan Marek Danilewicz.

Nie mogąc uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym w Sokołach w dniu 30 grudnia 2010 roku poseł skierował na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Sokoły Hanny Marii Kurzyny oraz Wójta Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego list z refleksją o nowej kadencji samorządu oraz życzeniami noworocznymi (zob. treść listu).