Z prośbą o pomoc w szybkim uzyskaniu odpowiedniej decyzji rządu o włączeniu nowych terenów do obszaru SSSE zwracał się do mnie Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Leszek Dec oraz prezydent Suwałk Pan Czesław Renkiewicz. Obiecałem pomoc i słowa dotrzymałem.

Podziękowanie od prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza – poszerzenie podstrefy Suwałki SSSE

23 listopada 2017 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zwiększyło ono powierzchnię podstrefy Suwałki o 14,5 ha, która teraz będzie wynosiła 179,3 ha. Dotychczas było to 164,8 ha. Powierzchnia całej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została przez to powiększona z 648,5 ha do prawie 663 hektarów.

Składam podziękowanie Pani Premier Beacie Szydło oraz Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zrozumienie potrzeb Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i akceptację przedstawionych przeze mnie argumentów. Dzięki temu rozporządzenie Rady Ministrów mogło zostać szybko wydane i wprowadzone w życie.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest ważnym instrumentem rozwoju gospodarczego Suwalszczyzny i całego regionu. Obejmowała ona dotąd tereny o łącznej powierzchni ok. 650 ha, a podstrefa suwalska ok. 165 ha. W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami w Strefie.

O atrakcyjności włączonych terenów i zainteresowaniu przedsiębiorców świadczy fakt, iż już na etapie przygotowań tych gruntów do włączenia do SSSE zadeklarowali oni w złożonych listach intencyjnych gotowość rozpoczęcia inwestycji na łączną kwotę 95 mln zł. Szacuje się, że włączenie nowych terenów do SSSE pozwoli w perspektywie kilku najbliższych lat na realizację nowych inwestycji nawet o większej wartości ponad 115 mln złotych oraz stworzenie 435 miejsc pracy.

Ważne i optymistyczne jest to, że dzięki polityce zrównoważonego rozwoju realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości tereny Polski wschodniej, w tym Suwalszczyzny, przyciągają w coraz większym wymiarze kapitał inwestycyjny dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy, następuje ożywienie gospodarcze regionu i podnosi się jakość życia mieszkańców.