28 września 2016 roku wziąłem udział w spotkaniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymom podczas Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie zorganizował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wraz z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP.
Podziękowałem strażakom za ich profesjonalizm,zaangażowanie i patriotyczną postawę podczas realizacji zadań związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz za ich wkład w to,że Polska była w czasie pielgrzymki Papieża Franciszka krajem bezpiecznym i jest nim nadal podkreślając,że jest to wspólne dzieło wszystkich współpracujących ze sobą służb państwowych.

Wraz z Komendantem Głównym PSP nadbryg. Leszkiem Suskim oraz Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP bryg. Stanisławem Nowakiem wręczyliśmy zasłużonym strażakom dyplomy uznania.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto