19 lipca 2018 roku (czwartek) uczestniczyłem w podsumowaniu XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Spotkanie odbyło się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

Zwracając się do laureatów konkursu podkreśliłem, że ich postawa zasługuje na wyróżnienie, a także stanowi wzór do naśladowania dla innych policjantów. Zaznaczyłem, że wszyscy z nich są dzielnicowymi. Pokazuje to, jak ważna jest praca funkcjonariuszy na tych stanowiskach oraz bezpośredni kontakt między policjantem a obywatelem:

Historie osób, którym pomogli obecni tutaj funkcjonariusze i funkcjonariuszki, bez wyjątku trudne i dramatyczne, pokazują, co jest ważne w służbie policjanta – pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Dziękuję za Waszą postawę i poświęcenie. Za to, że nie tylko zajmowaliście się czysto policyjną pracą, ale wspieraliście na duchu ofiary przemocy, doradzaliście im i służyliście dobrym słowem.

Dodałem, że skuteczna interwencja, właściwe podejście, a także dalsze konsekwentne działania mogą doprowadzić do zakończenia dramatycznej sytuacji w rodzinie, co znajduje odzwierciedlenie w relacjach osób, które doświadczyły przemocy, a którym pomogli wyróżnieni policjanci:

Dzięki współdziałaniu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Biura Prewencji Komendy Głównej Policji możemy szczególnie podziękować policjantom, którzy często poświęcając prywatny czas wykazali się determinacją w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej.

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

  1. Radosław Antoszczuk – st. dzielnicowy Posterunku Policji w Dziadkowicach Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach
  2. mł. asp. Marta Hałas – dzielnicowy Komisariatu Policji I w Sosnowcu
  3. mł. asp. Sławomir Wysocki – dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach
  4. sierż. szt. Agnieszka Graca – dzielnicowy Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
  5. sierż. szt. Artur Fraszka – dzielnicowy Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

Za swoją postawę funkcjonariusze otrzymali nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji.

Inicjatorem ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatią i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

XI edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień jest wpisana w centralne obchody Święta Policji.