10 września 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym podsumowaniu projektu „Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej”, które odbyło się w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Zwracając się do uczestników projektu i przybyłych gości podkreśliłem, że aktywny udział osób niepełnosprawnych w obchodach stulecia niepodległości naszej Ojczyzny stanowi piękny hołd dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że Polska wróciła na mapy Europy po 123 latach zaborów, a także dla polskich żołnierzy walczących za Ojczyznę. Podziękowałem organizatorom za tę szlachetną inicjatywę i życzyłem, by wszystkie podejmowane w przyszłości inicjatywy cieszyły się życzliwym wsparciem i zrozumieniem ze strony innych ludzi. Zaznaczyłem, że osoby niepełnosprawne mają takie samo prawo jak inni do uczestnictwa w zaangażowaniu na rzecz Ojczyzny i pragną wyrażać swój patriotyzm.

Podczas uroczystości odczytany został list Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej skierowany na ręce Prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach Lilianny Anny Zielińskiej. Pani Minister w swoim liście podkreśliła, że:

Idea celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez śpiewanie tradycyjnych pieśni patriotycznych, w szczególności z udziałem niezwykle utalentowanych przedstawicieli osób niepełnosprawnych, stanie się żywą lekcją historii oraz szansą na dalsze kultywowanie tej pięknej tradycji.

W podsumowaniu projektu wzięło udział blisko 250 osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach oraz zaprzyjaźnione placówki z terenu całego województwa podlaskiego. Częścią spotkania było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Dębem Wolności, podniesienie flagi i odśpiewanie hymnu państwowego, a także występy artystyczne.

W uroczystości wzięli udział m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego Grzegorz Mackiewicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach ppłk Jarosław Kowalewski, Dowódca 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej ppłk Krzysztof Świderski oraz p.o. Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach kpt. Michał Chrościelewski, przedstawiciel Pełnomocnika rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości Ministra Jarosława Sellina, młodzież z klas mundurowych ZDZ, żołnierze, rodzice oraz pracownicy placówek opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych.