W dniu 21 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

Spotkanie Uczniów – uczestników Konkursu, Ich Rodziców, Nauczycieli, Dyrektorów Szkół oraz Organów Prowadzących Szkoły z organizatorem konkursu miało miejsce w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Od 9 lat jestem organizatorem Konkursu. Od 4 lat jego współorganizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty. W bieżącym roku szkolnym do konkursu przystąpiło 54 uczniów, którzy nadesłali 53 prace. W Konkursie udział wzięło 42 uczniów ze szkół podstawowych, a z ponadpodstawowych – 12. Uczniowie pochodzili z 30 szkół z terenu całego województwa podlaskiego.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. prof hab. Barbara Falińska
 2. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 3. dr hab. Krzysztof Sychowicz
 4. dr hab. Krzysztof Filipow
 5. mgr Bożena Dzitkowska
 6. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Prałat Stanisław Wysocki
 8. dr Jarosław Schabieński
 9. mgr Lidia Kłoczko
 10. mgr Małgorzata Kap
 11. mgr Jadwiga Pusz
 12. mgr Marek Krzysztof Brzozowski

w kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Wiktoria Karabowicz, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałam Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku,

drugie miejsce ex aequo: Karol Grabowski, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach;

drugie miejsce ex aequo : Jakub Kapliński, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach,

trzecie miejsce: Andrzej Wojtecki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Julita Łukowska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie,

Julia Olszak,  Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Czerwonem,

Kornelia Hanna Jermacz, Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Czerwonem,

Mateusz Safianowski, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach,

Szymon Piotr Rybak, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach,

Gabriela Godlewska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,

Aleksandra Kalinowska, Zespół Szkół im. Ks. M. Sopoćki w Księżynie.

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Konkursowa najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Karolina Suchcicka, Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Mońkach,

drugie miejsce: Tomasz Musiuk, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku,

trzecie miejsce: Aleksandra Olszewska, Technikum Architektury Krajobrazu w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Kamil Raciborski, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Łapach,

Kinga Mroczkowska, Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Mońkach,

Alicja Śliwińska, Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach.

 

Pozostałym uczestnikom przekazałem  listy z podziękowaniem. Laureaci, jak i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Uczniowie zostali nagrodzeni również przez Organy Prowadzące Szkoły, których przedstawiciele licznie uczestniczyli w  uroczystości.

Celem Konkursu jest głębsze zainteresowanie uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim trzema tragicznymi, połączonymi ze sobą wydarzeniami z najnowszej historii Polski – Zbrodnią Katyńską, Katastrofą Smoleńską i Obławą Augustowską. Fundamentem wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej powinna być prawda o tych wydarzeniach. Poszukiwaniu tej prawdy służy Konkurs „By czas nie zaćmił i niepamięć”…

Cieszy fakt, że młodzież chętnie podejmuje badania i dzieli się refleksjami nad tą problematyką, i że wzrasta zainteresowanie tym Konkursem, a także poziom nadsyłanych prac.

Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za przystąpienie do tego projektu.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/201302

https://www.niebywalesuwalki.pl/2021/06/uczniowie-z-suwalk-i-augustowa-nagrodzeni-i-wyroznieni-w-konkursie-by-czas-nie-zacmil-i-niepamiec/

http://www.jedwabne.pl/index.php?wiad=2283

https://spkisielnica.lomza.pl/wojewodzki-konkurs-historyczno-literackiego-by-czas-nie-zacmil-i-niepamiec-w-poszukiwaniu-prawdy-o-katyniu-smolensku-i-oblawie-augustowskiej/

https://www.suwalki24.pl/article/34,by-czas-nie-zacmil-i-niepamiec-znamy-laureatow-tegorocznej-edycji-konkursu-zdjecia

https://spczerwone.edupage.org/news/#news-60

http://gimwm.psis.edu.pl/index.php/co-piszczy-w-szkole/wydarzenia/aktualnosci/1274-sukcesy-dziewczat-z-vii-c

https://spkuczyn.edupage.org/news/#photos:album:177