3 lutego 2020 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w odprawie podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2019 roku. Odbyła się ona w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt omówił zadania zrealizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku, a także przedstawił najważniejsze plany na 2020 rok.

W 2019 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano 11 168 zdarzeń, co stanowi spadek o 852 w odniesieniu do 2018 roku. Było mniej miejscowych zagrożeń, np. wypadków czy powalonych drzew, mniej osób zginęło też w pożarach. Wzrosła natomiast liczba pożarów w rolnictwie, jak również liczba wyjazdów strażaków do płonących śmietników czy wysypisk śmieci. W ramach czynności kontrolno–rozpoznawczych strażacy skontrolowali 1 937 obiektów.

W ubiegłym roku znacznie rozwinęła się także infrastruktura Państwowej Straży Pożarnej. Zakończono m. in. budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach.

W 2019 roku znacznie zwiększone zostało dofinansowanie dla jednostek OSP pochodzące z różnych źródeł, w tym z dotacji MSWiA czy Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki wspólnemu finansowemu montażowi możliwy był zakup rekordowej liczby 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim.

Podziękowałem wszystkim strażakom za ich zaangażowanie i poświęcenie w codziennej służbie państwu i obywatelom. Podkreśliłem, że niezmiennie cieszą się oni bardzo wysokim zaufaniem społecznym, na które zapracowali swoją profesjonalną, rzetelną i ofiarną służbą.

W naradzie wzięli udział m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku oraz prezesi powiatowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Kocem.

Podsumowując ostatnie cztery lata i ostatni 2019 rok powiedziałem, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom systemowym i zdecydowanemu zwiększeniu środków finansowych na PSP i OSP kondycja tych służb uległa znaczącej poprawie, a „poprzeczka w zakresie wzmacniania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa została zawieszona wysoko”. Życzyłem wszystkim, aby te wysokie standardy zostały utrzymane, a jeśli to będzie możliwe, jeszcze bardziej podniesione, bo przecież na tym polega postęp i rozwój każdej dziedziny życia społecznego.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/46482846/strazacy-podsumowali-rok-pracy

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/178938