12 czerwca 2017 roku uczestniczyłem w konferencji,podczas której podpisano umowę między Polską Spółką Gazownictwa,a wykonawcą gazyfikacji Grajewa na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę gazociągów średniego ciśnienia oraz stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno-pomiarowej w Grajewie.

Inwestycja w Grajewie wpisuje się w plany Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące gazyfikacji województwa podlaskiego. Instalacja zasilana będzie w oparciu o technologię regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). W Grajewie zauważalny jest wysoko rozwinięty przemysł drzewny oraz spożywczy. Swoją siedzibę ma też w mieście jedna z największych w kraju spółdzielni mleczarskich.

Od wczoraj Polska Spółka Gazownictwa przyjmuje wnioski o wydanie warunków i zawieranie umów przyłączenia do sieci gazowej w Grajewie. Klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy będą mogli dołączyć się do sieci gazowej.

Konferencja odbyła się w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto