Stanowisko Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów.

Podlaski Zespół Parlamentarny z satysfakcją stwierdza fakt przyśpieszenia w ciągu ostatnich lat budowy dróg szybkiego ruchu na terenie województwa podlaskiego, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego tej części Polski. Inwestycje drogowe w ciągach komunikacyjnych S8, S61 Via Baltica, S19 Via Carpatia, S16, którym towarzyszy modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy wsparciu rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych stwarzają szanse na wyrównanie wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie w stosunku do innych obszarów Polski i Europy.

Podlaski Zespół Parlamentarny akceptuje i popiera realizowane i planowane rozwiązania związane z budową wyżej wymienionych dróg ekspresowych. Jednocześnie Podlaski Zespół Parlamentarny wnosi o uzupełnienie sieci dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim o budowę odcinka Białystok – Augustów według parametrów drogi ekspresowej i podjęcie przez Radę Ministrów stosownej korekty rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg krajowych. We wcześniejszych planach odcinek ten przewidziany był jako droga ekspresowa, lecz zostało to zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 października 2009 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1446) w związku ze zmianą przebiegu dróg ekspresowych, w tym trasy Via Baltica. Grozi to w przyszłości wykluczeniem komunikacyjnym znacznej części obszaru województwa podlaskiego. Droga krajowa nr 8 w ramach budowy dróg ekspresowych w Polsce powinna zostać przebudowana do parametrów drogi szybkiego ruchu wzdłuż całego jej przebiegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odcinek drogi Białystok – Augustów stanowi najkrótsze połączenie budowanej drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku oraz miasta Białystok i aglomeracji białostockiej w ruchu międzynarodowym z krajami bałtyckimi, a także stolicy regionu z Augustowem jako ważnym w tej części kraju ośrodkiem turystyczno-uzdrowiskowym oraz Suwałkami jako drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim.

Istotnym argumentem przemawiającym za powyższym rozwiązaniem jest duże natężenie ruchu pojazdów na tym odcinku DK nr 8., które według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w lipcu 2020 roku wyniosło średnio 14 644 pojazdy na dobę, z czego znaczną część stanowił ruch samochodów ciężarowych.

Podlaski Zespół Parlamentarny stoi na stanowisku, że powinny zostać uwzględnione liczne wystąpienia samorządowców, organizacji gospodarczych i obywateli w sprawie konieczności uzupełnienia sieci dróg ekspresowych o odcinek Białystok – Augustów, przy zachowaniu w jej ramach drogi ekspresowej S16 na odcinku Knyszyn – Ełk. Podlaski Zespół Parlamentarny zwraca się do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury o uwzględnienie niniejszego stanowiska w działaniach Rządu w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i spójności sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, w tym w województwie podlaskim.

(‑) pos.  Mieczysław Baszko, (‑) sen. Jacek Bogucki, (‑) pos.  Eugeniusz Czykwin, (‑) sen.  Mariusz Gromko, (-) pos. Lech Kołakowski, (‑) sen. Marek Komorowski (‑) pos. Stefan Krajewski, (‑) pos. Paweł Krutul, (‑) pos. Dariusz Piontkowski,  (‑) pos. Krzysztof Truskolaski, (‑) pos. Robert Tyszkiewicz, (‑) pos. Jarosław Zieliński

Warszawa, 17 marca 2021 roku