22 lipca 2021 roku (czwartek) odbyło się pod moim przewodnictwem Posiedzenie Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego poświęcone sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim, a w szczególności drodze Białystok-Augustów-Raczki (połączenie z drogą S61). Podlaski Zespół Parlamentarny przyjął jednogłośnie stanowisko w sprawie potrzeby uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w tej części Polski i województwa podlaskiego o odcinek łączący Białystok-Augustów i drogę ekspresową S61 w Raczkach, które zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka.

Oto treść stanowiska przyjętego przez Podlaski Zespół Parlamentarny:

 

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

 

Szanowny Panie Premierze

Szanowny Panie Ministrze,

Podlaski Zespół Parlamentarny przyjął 17 marca 2021 roku jednomyślne stanowisko w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok-Augustów. Zostało ono przekazane Ministrowi Infrastruktury z oczekiwaniem, że argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad optymalnym i spójnym systemem komunikacyjnym w tej części Polski.
Na nasz dezyderat, mimo upływu czasu, podejmowanych rozmów i wystąpień sejmowych, nie otrzymaliśmy dotychczas odpowiedzi.
Podlaski Zespół Parlamentarny, po przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2021 roku z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i mieszkańców województwa podlaskiego, zwraca się ponownie do Pana Premiera i do Pana Ministra o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok-Augustów i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki.
Droga ta nie może być traktowana jedynie jako jeden z wariantów łącznika pomiędzy drogą ekspresową S61 Via Baltica i drogą ekspresową S19 Via Carpatia, stanowiący alternatywę dla połączenia Knyszyn-Ełk w ciągu obecnej drogi krajowej nr 65.
Droga Białystok-Augustów-Suwałki-granica państwa stanowi ważny samodzielnie ciąg komunikacyjny o największym natężeniu ruchu w tej części Polski i jednym z największych w kraju. Jest to najkrótsze połączenie aglomeracji białostockiej i schodzących się na jej obszarze dróg ekspresowych S8 i S19, prowadzące do granicy z Litwą, pozostałych krajów bałtyckich i Skandynawii. Ma więc ono, a jeszcze bardziej będzie miało w przyszłości, ogromne znaczenie w ruchu międzynarodowym. Nie wolno także pomijać jego wpływu na rozwój cywilizacyjny i jakość życia mieszkańców w znacznej części województwa podlaskiego i północno-wschodniej Polski. Pominięcie tego odcinka w sieci dróg ekspresowych prowadziłoby w przyszłości do wykluczenia komunikacyjnego i społeczno-gospodarczo-cywilizacyjnego tego obszaru, tym bardziej, że omija go również budowana obecnie nowoczesna trasa kolejowa Rail Baltica. Droga ta łączy dwa największe miasta w województwie podlaskim – Białystok i Suwałki oraz prowadzi do Augustowa jako popularnego ośrodka turystyczno-uzdrowiskowego i atrakcyjnego pod względem turystyczno-środowiskowym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.
Droga Białystok-Augustów-Suwałki była we wcześniejszych planach inwestycyjnych przewidziana jako droga ekspresowa. Utrata tych parametrów była wynikiem rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2009 roku zmieniającego przebieg trasy Via Baltica z korytarza Ostrów Mazowiecka-Białystok-Augustów-Suwałki-granica państwa na korytarz Ostrów Mazowiecka-Łomża-Ełk-Suwałki-granica państwa. Niezrozumiałe jest jednak, że docelowa sieć dróg ekspresowych w tej części Polski, z uwzględnieniem dróg S8, S61 i S19 pomija połączenie Białystok-Augustów-Raczki (połączenie z S61). Nie może to być zaakceptowane.
Wobec powyższego zwracamy się raz jeszcze do Pana Premiera i Pana Ministra o jak najszybszą zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci dróg ekspresowych i uzupełnienie jej o odcinek Białystok-Augustów z połączeniem z drogą S61 w miejscowości Raczki. Wyrażamy przekonanie, że wobec rozległego programu budowy dróg, który jest obecnie realizowany i planowany na przyszłe lata w najbliższej perspektywie finansowej z udziałem funduszy europejskich, środków budżetu państwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy i programu Polski Ład, państwo polskie będzie stać na tę niezwykle ważną i potrzebną inwestycję, tym bardziej, że w dłuższej perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego na pewno okaże się ona opłacalna.

(-) pos. Jarosław Zieliński – przewodniczący Zespołu
(-) pos. Mieczysław Baszko – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) pos. Stefan Krajewski – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) pos. Paweł Krutul – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) pos. Krzysztof Truskolaski – wiceprzewodniczący Zespołu
(-) sen. Jacek Bogucki
(-) pos. Eugeniusz Czykwin
(-) sen. Mariusz Gromko
(-) pos. Lech Kołakowski
(-) sen. Marek Komorowski
(-) pos. Dariusz Piontkowski
(-) pos. Aleksandra Szczudło
(-) pos. Robert Tyszkiewicz
(-) pos. Robert Winnicki
(-) pos. Jacek Żalek