23 października 2017 roku (poniedziałek) wziąłem udział w Podlaskim Kongresie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych zorganizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podkreśliłem, że zadaniem Policji jest reagowanie na przemoc, a szczególną rolę do spełnienia mają tu dzielnicowi, którzy w zakresie swoich obowiązków muszą także rozpoznawać problemy osób starszych.
Zaapelowałem również, aby rodziny i sąsiedzi osób starszych zgłaszali przypadki zagrożenia przemocą wobec seniorów także poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W czasie Kongresu prelegenci zwracali uwagę, że zapobieganie przemocy wobec tej grupy osób jest szczególnie istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Sytuacja seniorów jest o tyle trudna i wielowątkowa, że często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, opiekuńcza, mieszkaniowa i emocjonalna.

W spotkaniu udział wzięli m. in.: biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Minkiewicz, a także przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Kongres odbył się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Seniora i jest zarazem uroczystą inauguracją programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który został objęty przeze mnie patronatem.