6 sierpnia 2022 roku (sobota) uczestniczyłem w „Pikniku z produktem polskim” w miejscowości Orzeszkowo w Gminie Hajnówka zorganizowanym przez Wójta Gminy Hajnówka Panią Lucynę Smoktunowicz przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Gminnym Centrum Kultury w Dubinach.

Był to kolejny festyn Kół Gospodyń Wiejskich w ramach konkursu „Bitwa regionów” w województwie podlaskim, który obejmował tym razem teren powiatu hajnowskiego. Uczestniczyło w nim 6 Kół Gospodyń Wiejskim, które zaprezentowały swoje wyroby kulinarne. Komisja konkursowa przyznała I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Narwi za potrawę baba ziemniaczana, tzw. „hopka”.

Zwracając się do uczestników festynu powiedziałem m.in.: „Koła Gospodyń Wiejskich przeżywają aktualnie swój renesans, wciąż powstają nowe koła w poszczególnych wsiach i gminach. Po okresie zastoju, a obecnie dzięki aktywności społecznej i wsparciu finansowemu państwa, rozwijają one z coraz większym powodzeniem swoją aktywność. Spełniają ważną rolę w podtrzymywaniu kultury ludowej i organizowaniu życia społecznego mieszkańców wsi. Promują również naszą polską zdrową i smaczną żywność, prezentując twórcze podejście do tradycyjnych wyrobów kulinarnych. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń biorącym udział w tym konkursie i życzę satysfakcji z oceny komisji konkursowej, a także radości z uczestnictwa w umacnianiu lokalnej wspólnoty. Pani Wójt Gminy Hajnówka Lucynie Smoktunowicz dziękuję za zorganizowanie tego festynu oraz za współpracę w pozyskiwaniu środków z programów rządowych na rozwój Gminy, który stwarza lepsze warunki codziennego życia mieszkańców”.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/kulinarne-zmagania-gospodyn-wiejskich-na-pikniku-w-orzeszkowie-k-hajnowki.html