1 maja 2014 roku uczestniczyłem w Pikniku Europejskim połączonym z otwarciem,po gruntownej przebudowie,placu Marii Konopnickiej w Suwałkach (dawny park Marii Konopnickiej). Piknik rozpoczął się marszem spod obelisku Unii Europejskiej w kierunku placu Marii Konopnickiej,gdzie nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Z propagandowego wystąpienia Prezydenta Suwałk mogliśmy dowiedzieć się w jaki sposób Suwałki,przez 10 lat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej,zmieniły swoje oblicze i na co zostały spożytkowane fundusze unijne.

W swoim wystąpieniu podważyłem bezkrytyczną ocenę 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej,powielaną przez wielu organizatorów obchodów rocznicowych w wielu miejscach Polski,a która niestety zdominowała także i suwalski Piknik Europejski. Stwierdziłem,że fundusze unijne pozyskiwane na inwestycje infrastrukturalne w Polsce są często wykorzystywane w sposób nieprawidłowy na czym wszyscy tracimy. Rocznica 10 lat Polski w strukturach unijnych powinna być swoistym remanentem i autorefleksją nad tym,jak działać w przyszłej perspektywie finansowej UE,aby lepiej wykorzystać istniejące szanse i możliwości.

foto