22 września 2015 roku z udziałem młodzieży i nauczycieli z VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach oraz lokalnych środków przekazu otworzyłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach sprowadzoną przeze mnie do Suwałk wystawę pt. „Odrodzony Senat – 25 lat w służbie Polonii i Polakom za granicą (1989-2014)”,która obrazuje zaangażowanie wszystkich dotychczasowych kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz wsparcia Polonii i Polakom za granicą. Wystawa została 23 czerwca 2015 roku zaprezentowana w Sejmie. Uczestnicząc w jej senackim otwarciu (zob. 25 lat działań Senatu na rzecz Polonii na mojej stronie internetowej) uznałem ją od razu za wartościową i zgłosiłem Kancelarii Senatu chęć zaprezentowania jej w swoim okręgu wyborczym. Po prezentacji wystawy w suwalskiej PWSZ zostanie ona udostępniona mieszkańcom Białegostoku i Łomży.
Senat RP w ciągu 25 lat wsparł Polonię i Polaków za granicą kwotą ok. 850 mln złotych. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości roczne środki przeznaczone na ten cel zostały zwiększone o 50%. Największej pomocy od Macierzy potrzebowali i wciąż potrzebują Polacy na Wschodzie. Rządząca w ostatnich latach koalicja PO-PSL począwszy od 2014 roku pozbawiła Senat środków finansowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą przesuwając je do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozwiązanie to nie służy dobrze realizacji tego ważnego zadania.

Na ręce przedstawiciela Liceum Księdza katechety Artura Wyrzykowskiego przekazałem do szkolnej biblioteki publikację zatytułowaną „25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą”,w której przygotowanie największy wkład wniósł pochodzący z Ziemi Suwalskiej Pan Minister Romuald Łanczkowski – w latach 2006-2007 Zastępca Szefa Kancelarii Senatu,obecnie Wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto