15 maja 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnikach. W uroczystości w moim imieniu wziął udział radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Leszek Dec,który skierował także do zgromadzonych okolicznościowe przemówienie. Podkreślił w nim potrzebę wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych,które nierzadko jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia niosąc pomoc poszkodowanym. Pogratulował również inicjatorom i fundatorom remontu budynku,który spełnia w stosunku do lokalnej społeczności wielorakie funkcje – nie tylko służy jako baza dla OSP,ale przede wszystkim jest miejscem spotkań integrujących ze sobą społeczność lokalną.