22 listopada 2022 roku (wtorek) uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu po kompleksowej modernizacji oddziału rehabilitacji i działu fizykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie, połączonym z prezentacją cyfrowego, wielofunkcyjnego aparatu RTG.

Szpital w Augustowie przystąpił do projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych”,  który realizowany był w partnerstwie z Litwą. SPZOZ zakupił łącznie 48 pozycji aparatury rehabilitacyjnej i niezbędne elementy wyposażenia wnętrz. Remont i zakup sprzętu kosztował ponad 2,2 mln zł, z czego ponad 1,5 mln to dofinansowanie unijne. Szpital wzbogacił się także o wielofunkcyjny, cyfrowy aparat RTG do badań kości długich oraz klasycznych radiologicznych. Nowy aparat RTG kosztował blisko 1,3 mln zł i w całości sfinansowany został z budżetu państwa.

Do zebranych uczestników uroczystości powiedziałem m.in. „Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań władz publicznych. Cieszymy się wszyscy i na pewno cieszą się mieszkańcy powiatu augustowskiego z tych wszystkich działań, które poprawiają dostępność ochrony zdrowia, które powodują, że świadczenia, usługi medyczne są na coraz wyższym poziomie. Chcę pogratulować tych inwestycji, które nas dziś tu zgromadziły. Bardzo cieszę się z tego, że Szpital augustowski ma już za sobą daleko czarne chmury, bo kiedyś miał być on prywatyzowany, a to mogłoby oznaczać jego likwidację, tak się działo za poprzednich władz. Okazuje się, że szpital publiczny też można prowadzić dobrze, on nie musi być zadłużony, może się rozwijać, może inwestować. Nie tylko prywatne inicjatywy mogą mieć takie sukcesy, ale też szpital publiczny. To jest dobry przykład Szpitala, Szpitala w Augustowie, który pokazuje, że jeśli są właściwi ludzie przy władzy i właściwe osoby zarządzające, to przy trosce o dobro wspólne można naprawdę dużo dobrego zrobić. Szpital w Augustowie jest w coraz lepszej kondycji i tego serdecznie gratuluję, bo z tego korzystają mieszkańcy, a potrzeb zdrowotnych jest bardzo dużo.

Jeśli chodzi o zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego, to podjąłem rozmowy z Panem Ministrem Zdrowia na prośbę zarządu powiatu i Pani dyrektor szpitala. Decyzją Ministra Zdrowia środki finansowe na zakup aparatu RTG zostały przyznane. Bardzo cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia i ze wszystkiego, co dobrego w tym Szpitalu się dzieje.” 

Zwróciłem się do obecnego na uroczystości Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Macieja Bogdana Olesińskiego, aby czuwał nad kontraktami, w taki sposób, aby to, co jest tylko możliwe, a co spełnia warunki i wymogi kontraktowania było zawsze z życzliwością traktowane i odpowiednio finansowane.

W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor SPZOZ w Augustowie Pani Danuta Zawadzka, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Dariusz Szkiłądź, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Bogdan Olesiński, Ksiądz Marian Szewczyk, pracownicy szpitala i zaproszeni goście.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/220578

https://bialystok.tvp.pl/64669194/lepsza-rehabilitacja-pacjentow-szpitala-w-augustowie

https://augustow.naszemiasto.pl/fizykoterapia-i-rehabilitacja-szpitala-w-augustowie-zostaly/ar/c14-9100125

https://augustow.org/2022/oficjalne-otwarcie-dzialu-rehabilitacji-i-poradni-rehabilitacyjnej-w-spzoz-w-augustowie/