4 listopada 2019 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu nowej siedziby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Pogratulowałem zrealizowania tej inwestycji, zaznaczając, że administracja celno-skarbowa spełnia w naszym państwie bardzo ważną rolę. Dodałem, że po reformie ta zintegrowana formacja niezwykle skutecznie dba o zapewnienie wpływów budżetowych oraz zwalczanie wszelkich przejawów przestępczości ekonomicznej. Podlaska KAS stoi także na straży bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinspektor Piotr Walczak również odniósł się do znaczenia zadań, jakie wykonują pracownicy administracji skarbowej w tej części Polski:

Podlasie to silny przemysł rolno-spożywczy, to granica z Białorusią i granica Schengen z Litwą, a co za tym idzie, wzmożona walka ze zorganizowaną przestępczością ekonomiczną. Ważne jest, żeby pracownicy i funkcjonariusze realizując ciężkie zadania na rzecz skarbu państwa mieli godne warunki pracy.

 

Relacje medialne:

https://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JS3r/content/nowa-siedziba-izby-administracji-skarbowej-w-bialymstoku-oficjalnie-otwarta?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podlaskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_q10X%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aK8H__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JS3r_

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/175543