13 września 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym oddaniu do użytku nowo wybudowanego skrzydła Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach. Jest to dobudowany do istniejącego obiektu szpitala pięciokondygnacyjny budynek, w którym został usytuowany nowoczesny blok operacyjny, sale porodowe, pracownia tomografii komputerowej i poradnie specjalistyczne.

Rozbudowa i modernizacja Szpitala oraz zakup nowego sprzętu to koszt ponad 22 mln zł, z czego 10 mln pochodziło z budżetu powiatu siemiatyckiego, a ponad połowa całej kwoty stanowiła dotację z budżetu państwa.

W swoim wystąpieniu, gratulując władzom powiatu siemiatyckiego, kierownictwu Szpitala i mieszkańcom nowoczesnego obiektu szpitalnego, podkreśliłem znaczenie polityki rządu w zakresie wsparcia placówek ochrony zdrowia oraz współpracy rządowo – samorządowej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyposażania szpitali w specjalistyczny sprzęt medyczny. W tym kontekście przywołałem bulwersujące wypowiedzi działaczy opozycji, a w szczególności niedawną wypowiedz trzeciej osoby w Państwie, jaką jest Marszałek Senatu Stefan Grodzki odnośnie ich zamiarów drastycznego zmniejszenia liczby szpitali w Polsce.

„Szpital Powiatowy w Siemiatyczach w ostatnich latach rozwija się i unowocześnia, inwestuje w rozbudowę swojej infrastruktury i zakup nowego sprzętu, a przy tym wykazuje dodatni bilans finansowy –  powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu. Świadczy to o odpowiedzialności i umiejętności zarządzania zarówno Dyrekcji Szpitala, jak i jego organu założycielskiego, którym jest Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach. Szczególne zasługi w rozwoju szpitala mają Starosta Siemiatycki Pan Marek Bobel oraz Dyrektor Szpitala Pan Andrzej Szewczuk. Przede wszystkim jednak szpital ten dobrze leczy pacjentów, dzięki czemu chętnie szukają tutaj pomocy medycznej mieszkańcy powiatu siemiatyckiego, ale także inne osoby spoza tego terenu. Okazuje się, że jak się chce i potrafi, to można wiele osiągnąć. Kiedy jedne, źle zarządzane szpitale popadają w długi, inne, jak ten w Siemiatyczach, tworzą nowe oddziały, rozbudowują swój potencjał i mają dobre wyniki finansowe. Z serca życzę wszystkim pacjentom, którzy tutaj trafią, aby wyszli z tego miejsca rześkim krokiem, ze zdrowiem i nową energią do życia”.

Galeria:

Relacje medialne:

https://wspolczesna.pl/rozbudowa-szpitala-w-siemiatyczach-zakonczona-kosztowala-11-milionow-zlotych-zdjecia/ar/c1-15801854

https://bialystok.tvp.pl/55839881/nowe-skrzydlo-szpitala-powiatowego-w-siemiatyczach-oficjalnie-oddane-do-uzytkufot-tvp3-bialystok