1 marca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystym otwarciu Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Klinika została utworzona w ramach projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%) oraz środków budżetu państwa (15%). Koordynatorem projektu był prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak,Kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

foto

foto

foto

foto