21 sierpnia 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w otwarciu Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach i trasy turystycznej na Górę Zamkową. Inwestycja ta została zrealizowana przez Urząd Gminy Jeleniewo dzięki pozyskanym funduszom unijnym,które pomogły zaadoptować budynek na potrzeby Izby Pamięci i zrewitalizować istniejącą infrastrukturę turystyczną szlaku prowadzącego do miejsca,gdzie przed wiekami zlokalizowana była osada Jaćwingów. Po uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu Izby Pamięci Jaćwieskiej zgromadzeni goście mogli zapoznać się z wystawą stałą i multimedialną prezentacją poświęconą historii Jaćwingów i ich obecności na terenach dzisiejszej Suwalszczyzny. Następnie zgromadzeni udali się w pieszą wycieczkę na Górę Zamkową,która zakończyła się rekonstrukcją walki wojowników jaćwieskich.

foto

foto

foto