27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w otwarciu, poświęceniu i oddaniu do użytku hali produkcyjnej zbudowanej w ramach programu „Praca dla więźniów” na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze (powiat zambrowski).

W swoim wystąpieniu pogratulowałem sprawności w budowie hali. Zwróciłem również uwagę na korzyści płynące z zatrudnienia osadzonych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”:

Celem takich inwestycji jest nie tylko resocjalizacja osadzonych, ale i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo na utrzymanie więźniów. To także danie im możliwości zarabiania pewnych środków finansowych choćby po to, żeby mogli spłacać swoje zobowiązania.

Hala produkcyjna w zakładzie karnym w Czerwonym Borze jest pierwszym tego typu obiektem w północno-wschodniej Polsce. Ma powierzchnię ok. 2,2 tys. m.kw. Pracować w niej będzie około 100 więźniów, którzy (głównie ze względów bezpieczeństwa) nie mogą być zatrudnieni na zewnątrz w firmach współpracujących z jednostką penitencjarną. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł.

W uroczystości otwarcia hali uczestniczyli parlamentarzyści, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, samorządowych, świata nauki oraz przedsiębiorcy współpracujący z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze. Wśród gości między innymi Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/159004

https://bialystok.onet.pl/czerwony-bor-skazani-beda-pracowac-w-fabryce-mebli/9sxvhc9