23 listopada 2011 roku odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia Uniwersytetu w Białymstoku uroczystość otwarcia gabinetu Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie ŚP. Ryszarda Kaczorowskiego.
W uroczystości uczestniczyła Małżonka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Karolina Kaczorowska.

foto

foto

W wystąpieniu skierowanym do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości Poseł Jarosław Zieliński podkreślił jej historyczny charakter wynikający z wyjątkowości i zasług Ryszarda Kaczorowskiego. „Przywołując życie i czyny Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego – powiedział poseł – obejmujemy historyczną pamięcią najnowsze dzieje naszej Ojczyzny: okres przedwojenny,tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej i lata powojenne,gdy trzeba było zachować symboliczną ciągłość państwa polskiego pozbawionego suwerenności,aż do czasu odzyskania pełnej niepodległości. Prezydent Ryszard Kaczorowski niósł wraz z Rządem Londyńskim majestat Rzeczypospolitej do czasów wolności w myśl słów Zbigniewa Herberta:

A kiedy Miasto padnie a ocaleje jeden
On będzie niósł Miasto po drogach wygnania
On będzie Miasto

Przywołujemy również ostatnie tragiczne chwile życia Ryszarda Kaczorowskiego – katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku,w której zginął wraz z całą polską delegacją zmierzającą do Katynia,by w 70. rocznicę katyńskiego ludobójstwa oddać hołd pomordowanym tam polskim oficerom. W katastrofie zginęła elita polskiego państwa i narodu z urzędującym Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką,zginął w niej również białostoczanin wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra. Mimo upływu czasu wciąż nie znamy pełnej prawdy o przyczynach i okolicznościach tej tragedii. Musimy zrobić wszystko,aby została ona do końca wyjaśniona bo chcemy pamiętać o tych,którzy zginęli na posterunku służby Polsce,a pamięć i prawda są nierozłączne,aby zachować pamięć,trzeba znać prawdę”.

Odnosząc się do istoty uroczystości otwarcia gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Jarosław Zieliński przywołał słowa Adama Mickiewicza:
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
pieśń ujdzie cało

Najważniejsze i najtrwalsze jest to co niematerialne i duchowe – wdzięczna pamięć,kontynuacja dzieła,służba tym samym wartościom. Jednak pamiątki związane z osobą,której już nie ma wśród nas – zdjęcia,książki i inne przedmioty ułatwiają zachowanie pamięci. A człowiek żyje,dopóki żyje pamięć o nim.

Wierzymy wraz z Janem Kochanowskim – zakończył poseł – że jeśli komu droga otwarta do nieba – tym,co służą Ojczyźnie. Prezydent Ryszard Kaczorowski dobrze służył i dobrze zasłużył się Ojczyźnie”.

Na zakończenie poseł Jarosław Zieliński przekazał na pamiątkę Prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej jeden z numerów „Kuriera Poselskiego”,w którym opublikowane zostało zdjęcie z uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem ŚP. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.