25 czerwca 2020 roku wziąłem udział w uroczystym otwarciu przebudowanych dróg w miejscowości Ateny w gminie Nowinka (powiat augustowski), realizowanych przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel o długości 3 km oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie znacznie poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz komfort jazdy tą drogą.

Wartość zadania wynosiła 1,49 mln zł. Budżet państwa przekazał kwotę w wysokości 745 tys. zł, powiat augustowski – 466 tys. zł, a gmina Nowinka – 279 tys. zł.

Przebudowany został również drugi odcinek drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, o długości 2 km. Łączna wartość tego zadania wynosiła 695,2 tys. zł, z czego z budżetu państwa przekazano kwotę w wysokości 347,6 tys. zł, z budżetu powiatu augustowskiego – 247,6 tys. zł, a z gminy Nowinka – 100 tys. zł.

Nowa droga będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i licznym turystom odwiedzającym te tereny. W przyszłym roku samorząd planuje modernizację kolejnego odcinka drogi prowadzącego w kierunku Monkiń i Bryzgla, a w następnym etapie także do Płociczna.

Pogratulowałem samorządowi powiatu augustowskiego, gminy Nowinka oraz mieszkańcom nowej drogi wyrażając przekonanie, że wpłynie ona na podniesienie jakości ich codziennego życia poprzez poprawę komunikacji nie tylko pomiędzy najbliższymi miejscowościami, ale także na trasie Suwałki – Bryzgiel – Nowinka – Augustów.

Mimo, że żyjemy w dobie internetu, ciągle musimy się gdzieś przemieszczać – do miasta, do sklepów, urzędów, szkół, do kościoła oraz w celu załatwiania całego szeregu różnych spraw. Drogi łączą ludzi, skracając dystans między nimi, ułatwiają życie mieszkańcom i turystom.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/48694936/droga-do-aten-w-gminie-nowinka-zmodernizowana

https://radio5.com.pl/wyremontowana-droga-w-gminie-nowinka/