19 września 2015 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Centrum Obsługi Turysty połączonym z oficjalnym oddaniem do użytku zabytkowej kordegardy w Dowspudzie stanowiącej część dawnego kompleksu pałacowego gen. Ludwika Michała Paca. Gratulując władzom powiatu suwalskiego renowacji obiektu,która w 90% została sfinansowana w ramach projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” ze środków Unii Europejskiej stanowiącego część Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska-Rosja 2007-2013” wyraziłem nadzieję,że w przyszłości będzie możliwe odtworzenie innych obiektów kompleksu pałacowego Paców,a użytkownicy odrestaurowanego obiektu będą pamiętali również o patriotycznej postawie jego dawnego właściciela i jego wkładzie w dzieło walki o wolne i niepodległe polskie państwo.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto