4 października 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku.

Przemawiając do uczestników uroczystości – Senat UwB,rektorów szkół wyższych,duchowieństwa obu wyznań – katolickiego i prawosławnego,przedstawicieli wielu instytucji rządowych i samorządowych,nauczycieli akademickich i studentów Jarosław Zieliński powiedział,że uczeni,profesorowie,nauczyciele,badacze,intelektualiści mają do spełnienia wielkie zadanie – muszą być awangardą rozwoju i postępu,mieć odwagę poszukiwania i głoszenia prawdy,prezentować postawę intelektualnego nieposłuszeństwa wobec utrwalonych stereotypów,wobec władzy,wszelkiej administracji i narzucanej tzw. poprawnej wizji świata.

„Jednak powinniśmy być posłuszni i wykazywać pokorę wobec jednego,wobec Boga – powiedział poseł pozwalając sobie na delikatną polemikę z jednym z wątków wypowiedzi Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza – posłuszni wobec etyki i aksjologii. Kto jak kto – dodał Jarosław Zieliński – ale uczeni są odpowiedzialni za przyszłe losy naszego świata.

Odnosząc się do długiego i nieprzekonującego wywodu obecnej na inauguracji Barbary Kudryckiej – ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat projektowanych zmian w prawie o szkolnictwie wyższym poseł Jarosław Zieliński stwierdził,że zmiany nie mogą być wprowadzane dla samych zmian i powinna je poprzedzić debata nad strategią szkolnictwa wyższego w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

„Nie uda się żadna reforma – dodał poseł – bez wyraźnego zwiększenia nakładów budżetowych. Droga do ograniczenia wieloetatowości nie prowadzi poprzez zakazy administracyjne,ale poprzez to,aby opłacało się pracować na jednym etacie,a to wymaga zwiększenia liczby nauczycieli akademickich z tytułami naukowymi. Potrzebna jest rzeczywista autonomia uczelni,o którą środowisko akademickie walczyło przez wiele lat i prawdziwa wolność badań naukowych. To są podstawowe warunki,aby polski uniwersytet mógł być zawsze forpocztą,awangardą rozwoju Rzeczypospolitej i tworzeniu postępu świata”.
Jarosław Zieliński życzył studentom Uniwersytetu,aby mogli być zadowoleni i dumni z wyboru uczelni i „aby doczekali się nareszcie zniżek na przejazdy kolejowe”.