16 maja 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości poświęcenia Pomnika Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej w miejscu  przed Ich egzekucją.Była ona objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek oraz Patronatem Honorowym Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego .

Organizatorem uroczystości był Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku na czele z Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim, Społeczny Komitet Organizacji Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych, któremu mam zaszczyt przewodniczyć oraz Nadleśnictwo Pomorze z Nadleśniczym Piotrem Nalewajkiem.  Współorganizatorami wydarzenia byli: 14. Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego, 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”, Wojskowa Komenda Uzupełnień im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego w Suwałkach, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Koło Związku Sybiraków w Augustowie, Areszt Śledczy w Suwałkach, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Parki Narodowe Województwa Podlaskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z Siedzibą w Suwałkach, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W czasie uroczystości zostały poświęcone znaki pamięci usytuowane przy rozstaju dróg w Puszczy Augustowskiej w pobliżu miejscowości Okółek, gdzie – jak wiele na to wskazuje – znajdował się tymczasowy Obóz Ofiar Obławy Augustowskiej przed Ich egzekucją. Stanowią je: wizerunek postaci Chrystusa Frasobliwego z przerzuconym przez jedno ramię płaszczem wojskowym, krzyż, obelisk z tablicą memorialną oraz dzwon, na którym wyryto napisy: „Obława Augustowska Lipiec 1945, Głos wołający o prawdę” i „Wierni Bogu i Polsce”. Zostało również odprawione przez dziewięciu księży  koncelebransów Nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczył Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki.

Kolejną częścią uroczystości było odczytanie listów Patronów uroczystości. List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych odczytał mjr Zbigniew Perkowski (list Prezydenta RP Andrzeja Dudy). Miałem zaszczyt i honor odczytać listy skierowane do organizatorów i uczestników uroczystości przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek (list Marszałek Sejmu RP) oraz Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Premiera Jarosława Kaczyńskiego (list Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego). Dziękując wszystkim licznie zgromadzonym uczestnikom uroczystości podkreśliłem znaczenie prawdy i pamięci historycznej dla patriotyzmu i polskiej wspólnoty narodowej. Wspomniałem również o tym, że zbrodnia Obławy Augustowskiej była w okresie PRL skazana na zapomnienie oraz o tym, że nawet jeszcze dzisiaj musimy pokonywać przeszkody stwarzane przez tych, którzy mają swój interes w utrudnianiu pełnego wyświetlenia prawdy o Obławie Augustowskiej, wszak w zbrodni tej Armię Czerwoną i NKWD wspierali polscy komunistyczni konfidenci.

W nowo odsłoniętym i poświęconym miejscu pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej wieńce i kwiaty złożyli przedstawiciele i delegacje wielu środowisk i instytucji. Miałem zaszczyt i honor złożyć wieniec w imieniu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://trojka.polskieradio.pl/artykul/2959731,Oblawa-Augustowska-w-pamieciswiadkow-historii-i-filmowcow

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/213969

Pomnik w miejscu Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej