29 września 2020 (wtorek) uczestniczyłem w przekazaniu do użytku odrestaurowanego obiektu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mieszczącego się na terenie Komendy Oddziału przy ul. Józefa Bema w Białymstoku.

Obiekt, który został wybudowany w 1863 roku, wpisany jest do rejestru zabytków. Prace remontowe rozpoczęto w 2016 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 22,4 mln zł. Sfinansowany został ze środków ustawy „Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.  W zmodernizowanym obiekcie mieści się 112 stanowisk pracy funkcjonariuszy i pracowników, znajdują się w nim 22 miejsca internatowe, sala dydaktyczna na 70 osób, archiwum, serwerownia oraz kancelarie Oddziału. W budynku znajduje się również Sala Tradycji, w której zebrane będą eksponaty związane z patronem Oddziału gen. dyw. Henrykiem Minkiewiczem oraz historią oddziału i formacji granicznych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2600 m2.

W swoim wystąpieniu wyraziłem zadowolenie, że Program modernizacji służb mundurowych MSWiA, którego byłem jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji współautorem, przynosi w Polsce i w województwie podlaskim kolejne dobre oczekiwane efekty.

Podlaski Oddział Straży Granicznej – powiedziałem m. in. – ma szczególne znaczenie ze względu na newralgiczny charakter granic i położenie obszaru, który obsługuje i dlatego powinien być sprawny, mobilny, dobrze wyposażony oraz ciągle unowocześniany i wzmacniany. Tak się właśnie dzieje dzięki Programowi modernizacji, Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innym środkom przeznaczanym na te cele z budżetu państwa.

 

Relacje medialne:

https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/38934,Oddano-do-uzytku-nowy-obiekt-w-komendzie-oddzialu.html

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/otwarcie-nowego-obiektu-w-komendzie-podlaskiego-oddzialu-strazy-granicznej

https://bialystok.tvp.pl/50094498/po-kilkuletnim-remoncie-oddano-do-uzytku-zabytkowy-obiekt-sgfot-tvp3-bialystok

https://bialystok.naszemiasto.pl/poosg-pogranicznicy-maja-odnowiony-zabytkowy-budynek/ar/c9-7920397

https://www.bstok.pl/oddano-do-uzytku-nowy-obiekt-w-komendzie-oddzialu/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/190042