24 stycznia 2017 roku w auli wykładowej Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyła się odprawa roczna,podczas której funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łomży podsumowali stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego oraz efekty swojej pracy w 2016 roku.

W swoim wystąpieniu skierowanym do funkcjonariuszy zwróciłem uwagę m. in. na podwyższone w stosunku do ubiegłego roku wskaźniki wykrywalności przestępstw,zarówno kryminalnych,jak i tych pospolitych, najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Zaakcentowałem także potrzebę podejmowania starań,aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Przywołując wielkości procentowe dotyczące oceny przez obywateli pracy poszczególnych formacji w minionym roku podziękowałem funkcjonariuszom za sumienną,profesjonalną i oddaną służbę. Zaufanie do Policji wzrasta i ważne jest,aby tę tendencję utrzymać. Zwróciłem uwagę policjantów na potrzebę kontynuowania działań zbliżających Policję do ludzi. Temu służy m. in. wzmocnienie pozycji dzielnicowych czy narzędzie informatyczne w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,dzięki której mieszkańcy mogą sygnalizować Policji zagrożenia występujące w obszarze ich codziennego życia. Kierując słowa do strażaków podkreśliłem,jak ważna jest współpraca Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,w których z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pełnią służbę strażacy ochotnicy. Ten potencjał powinien być jak najlepiej wykorzystany. Ważne jest także kontynuowanie i poszerzanie akcji informacyjnych dotyczących niebezpieczeństwa zatrucia czadem,ponieważ w tym zakresie świadomość społeczeństwa wciąż nie jest zbyt wysoka. 

Podczas odprawy Komendant Miejski PSP w Łomży bryg. Dionizy Krzyna oraz Komendant Miejski Policji w Łomży kom. Marek Sienkiewicz przedstawili szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące zdarzeń na terenie powiatu łomżyńskiego w 2016 roku oraz wskazali kierunki działań jednostek w 2017 roku.

W trakcie spotkania wręczyłem nadkom. Sebastianowi Wojciekianowi otrzymał rozkaz o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pełnił ostatnio funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. W łomżyńskiej jednostce będzie nadzorował pracę służb kryminalnych.

W odprawie uczestniczyli m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak,Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto