19 stycznia 2018 roku (piątek) uczestniczyliśmy wspólnie z Panem Ministrem Joachimem Brudzińskim w rocznej odprawie z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendantów wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych PSP, dyrektorów biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz księży kapelanów PSP. Odbyła się ona w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Wysłuchaliśmy w trakcie narady informacji poszczególnych komendantów wojewódzkich PSP o głównych problemach, bieżących zadaniach i zagrożeniach, a także osiąganych efektach i sukcesach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i systemu ratowniczo-gaśniczego.

W swoim wystąpieniu podziękowałem komendantom i wszystkim strażakom za profesjonalną i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli podkreślając, że Polacy zawsze mogą liczyć na ich pomoc w sytuacjach różnorakich zagrożeń. Podziękowałem też za minione dwa lata dobrej współpracy.

Przypomniałem także główne cele i możliwości wynikające z „ustawy modernizacyjnej”, zaleciłem ścisłe współdziałanie z jednostkami OSP oraz potrzebę udzielania im niezbędnego wsparcia. Zaakcentowałem również fakt, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa z roku na rok środki finansowe przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych. W 2015 roku kwota dotacji dla OSP wynosiła 105,5 mln zł, a w ustawie budżetowej na 2018 rok wzrosła do 137,6 mln zł, co oznacza, że środki finansowe przeznaczone dla jednostek OSP wzrosły o 30,4 %.