15 stycznia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w odprawie rocznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku podsumowującej stan bezpieczeństwa na terenie powiatu białostockiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2017 roku. Odbyła się ona w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łapach.

Wyniki pracy białostockich mundurowych zaprezentował Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz. Przedstawił wyniki wykrywalności przestępstw w 2017 roku, która kształtowała się na poziomie 64,54 %. Wskazał na wysoką wykrywalność w kategorii uszkodzenie ciała – 80,12%, bójka i pobicie – 70,67%, przestępczość narkotykowa – 96,67% oraz przestępstwa drogowe – 97,56%.

Po odprawie nastąpiło przekazanie policjantom 4 samochodów zakupionych ze środków programu modernizacji służb mundurowych oraz środków samorządów. Cztery z nich trafiły do policjantów z Łap i Zabłudowa, natomiast strażacy otrzymali jeden pożarniczy lekki samochód rozpoznania ratowniczego.

W sumie w styczniu tego roku flota białostockich mundurowych została wzmocniona 18 nowymi pojazdami za kwotę blisko 1 300 000 zł.

Tego dnia w Łapach wziąłem również udział w otwarciu sali edukacyjnej „Ognik”. Dzięki prowadzonych w niej zajęciach najmłodsi nauczą się m. in. jak zachować się w przypadku pożaru.