7 lutego 2019 roku wziąłem udział w odprawie rocznej kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W 2018 roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń, których było 502 tys. średnio co 1 minutę i dwie sekundy, a do pożarów co 3 minuty i 31 sekund. Łącznie przeprowadzono ponad 250 tys. samodzielnych działań PSP oraz blisko 110 tys. wspólnych działań Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas odprawy podkreśliłem dobrą współpracę obu formacji – w 2018 roku (w porównaniu z 2017 roku) spadła liczba samodzielnych interwencji PSP i OSP, a zanotowano wzrost liczby wspólnych interwencji o 8,5%. W 2018 roku odnotowano ogółem prawie 150 tys. pożarów oraz prawie 312 tys. miejscowych zagrożeń.

Zaznaczyłem, że do najważniejszych działań minionego roku, w których brali udział strażacy było zabezpieczenie szczytu klimatycznego COP24 (nad bezpieczeństwem ponad 20 tys. uczestników szczytu z 200 państw świata czuwało codziennie prawie 500 strażaków), gaszenie licznych pożarów składowisk odpadów (w ostatnim roku nastąpił gwałtowny wzrost takich zdarzeń), zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich (PSP przeprowadziła ponad 1100 wizytacji obozów i ponad 1000 zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; odnotowano 16 przypadków ewakuacji uczestników obozów – ewakuowano ok. 500 osób) oraz wsparcie w gaszeniu pożarów w Szwecji (do Szwecji udało się 139 strażaków, którzy stanowili samowystarczalną grupę pod względem logistycznym oraz medycznym).

Straż Pożarna zajmowała się także prewencją. W zeszłym roku otwarto 13 sal edukacyjnych, tzw. „Ogników”, dzięki czemu w całej Polsce jest ich już 71. W zeszłym roku „Ogniki” odwiedziło blisko 95 tys. osób.

W 2018 roku miała również miejsce dalsza realizacja programu modernizacji służb mundurowych. W ramach programu w zeszłym roku Państwowa Straż Pożarna realizowała 43 inwestycje budowlane, z czego 13 zostało już zakończonych. Z dofinansowania na remont strażnic skorzystało natomiast ponad 2,7 tys. jednostek OSP w łącznej kwocie 25 mln zł. Dzięki programowi zwiększone zostały również uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas odprawy mówiłem także o zadaniach, jakie stoją przed Strażą Pożarną w 2019 roku, a wśród nich jest:

  • sprawne wdrożenie podwyżek uposażeń i wynagrodzeń (od stycznia 2019 roku podwyżka wynosi 655 zł dla funkcjonariuszy i 309 zł dla pracowników cywilnych; od lipca 2019 roku kolejna podwyżka dla tej grupy pracowników wyniesie 250 zł)
  • rzetelna realizacja programu modernizacji i programów unijnych 
  • dalsze zacieśnianie współpracy PSP z OSP
  • otwieranie sal edukacyjnych „Ognik” w kolejnych powiatach
  • zwiększenie liczby obozów młodzieżów drużyn pożarniczych
  • współpraca z organizacjami społecznymi, w tym harcerskimi dla bezpieczeństwa obozów harcerskich i zorganizowanego wypoczynku młodzieży
  • ciągłe – jak dotychczas – czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli każdego dnia przez 365 dni w roku

Podziękowałem strażakom za ich profesjonalizm i poświęcenie, podkreślając, że w ubiegłym roku po raz pierwszy od 2014 roku nastąpił dodatni bilans przyjęć do służby w PSP. W 2018 roku zostało przyjętych 1427 osób, a odeszło ze służby 970 funkcjonariuszy.

Mówiłem również o kontroli tzw. pokoi zagadek, w ramach której w okresie od 5 stycznia do 1 lutego 2019 roku sprawdzono 520 z 545 zidentyfikowanych lokali tego typu (liczba lokali z nieprawidłowościami wynosi 83%). W wyniku kontroli wydano 70 decyzji o zakazie eksploatacji lokali.

W odprawie udział wzięli komendanci wojewódzcy, powiatowi i miejscy PSP, a także przedstawiciele związków zawodowych.