14 grudnia 2015 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystym oddaniu do użytku nowej hali sportowej w Gibach (powiat sejneński). Będzie ona służyła uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach. Wyraziłem radość z powodu nowej sali oraz życzyłem,aby tętniła ona życiem w myśl słów ks. Jana Bosco:

"Boisko martwe – diabeł żywy
boisko żywe – diabeł martwy".

Korzystając z okazji spotkania związanego z oddaniem do użytku nowej sali w Gibach przekazaliśmy z żoną paczkę świąteczną oraz życzenia Pani kpt. Weronice Sebastianowicz,przewodniczącej Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. 

foto

foto

foto

foto