22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w odprawie służbowej, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w województwie podlaskim oraz omówiono efekty pracy policjantów i strażaków w minionym roku.

W swoim wystąpieniu powiedziałem, że rok 2017 był dobrym czasem dla polskiej Policji, Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Zaapelowałem przy tym, by funkcjonariusze starali się kontynuować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu oraz organizacji polskiej Policji i systemu ratowniczo-gaśniczego. Podnoszenie prestiżu służby pozwoli wszystkim funkcjonariuszom odczuwać dumę z przynależności do swoich formacji, tym samym umacniając ich etos.

Zwróciłem uwagę na fakt, że w 2017 roku odnotowaliśmy zdecydowany spadek liczby przestępstw w Polsce i wyraźny wzrost ich wykrywalności we wszystkich kategoriach. Przekłada się to na poczucie bezpieczeństwa obywateli – 89 % Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie, a 95 % czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Daniel Kołnierowicz poinformował, że w 2017 roku do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło 38 tysięcy zgłoszeń. 63 % z nich zostało potwierdzonych, a 21% zostało wyeliminowanych. W kategorii 7 przestępstw kryminalnych, najbardziej uciążliwych społecznie, nastąpił ich znaczny spadek przy jednoczesnym wzroście wykrywalności.

Podczas odprawy rocznej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w minionym roku wręczyłem listy gratulacyjne czterem podlaskim funkcjonariuszom, którzy otrzymali nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Życzyłem policjantom dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz satysfakcji z pełnionej służby.

W odprawie, która odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział m. in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, przedstawiciele innych służb mundurowych, księża kapelani oraz samorządowcy.