9 marca 2014 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Wicestarostą Zambrowskim – Przewodniczącym Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Zambrowie Stanisławem Rykaczewskim oraz parlamentarzystami PiS Dariuszem Piontkowskim i Bohdanem Paszkowskim uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Składały się one z Mszy świętej sprawowanej w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych oraz spotkania i konferencji historycznej,podczas której zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia,a pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Pan Andrzej Muczyński wygłosił wykład na temat zbrojnego oporu poakowskiego podziemia niepodległościowego przeciwko narzuconej Polsce przez Związek Sowiecki komunistycznej władzy,ze szczególnym uwzględnieniem działań wojskowych w okręgu AKO „Białystok” i obwodu „Zambrów” oraz zaprezentował film o działalności Kazimierza Kamieńskiego,ps. „Huzar”. Jednemu z nielicznych żyjących jeszcze Żołnierzy Niezłomnych walczących na terenie Ziemi Zambrowskiej Panu porucznikowi Kazimierzowi Chodzickiemu w imieniu Kapituły Ryngrafu Żołnierzy Wyklętych wręczyliśmy przyznany Mu ryngraf,do którego dołączyłem swój poselski list uznania (zob. treść listu). W swoim wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego przypomniałem historię ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz powiedziałem m. in.,że jedną z przyczyn znacznej części problemów,z jakimi mamy do czynienia dzisiaj w sferze świadomości zbiorowej,tożsamości narodowej i polityki historycznej był fakt,iż u progu odzyskanej niepodległości na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku budowy suwerennego państwa polskiego nie oparto na ofierze i niezłomności Żołnierzy Wyklętych,którzy walczyli o pełną i prawdziwą,a nie pozorowaną niepodległość naszej Ojczyzny. Powiedziałem również,że bój o Polskę trwa nadal i musi trwać,gdy mamy do czynienia z brakiem patriotyzmu,gdy ograniczana jest nauka historii w szkołach,gdy prawie nie mamy wojska,a nieodpowiedzialna postawa rządzących powoduje,że przed Polską pojawiają się zagrożenia,których można było uniknąć.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto