17 maja 2023 roku (środa) uczestniczyłem w obchodach Święta Straży Granicznej w Lipsku. W uroczystości udział wzięły trzy placówki Straży Granicznej z Płaskiej,  Augustowa i Lipska. 

Strażnicy graniczni obchodzą 16 maja Święto Straży Granicznej. Dokładnie tego dnia formacja rozpoczęła służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku mijają 32 lata od tego wydarzenia. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku, drugą częścią był uroczysty apel , podczas którego wyróżnionym funkcjonariuszom wręczono awanse, odznaczenia i medale.

Do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej powiedziałem m.in.: „Każdy, kto decyduje się na służbę w formacjach strzegących bezpieczeństwa państwa i obywateli, na wstąpienie do którejś ze służb mundurowych, czy to do wojska, Policji, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej powinien mieć świadomość, że poza zwykłym wykonywaniem codziennych obowiązków może przyjść czas trudnej próby, gdy trzeba dać świadectwo szczególnej odwagi, poświęcenia i patriotyzmu. I dla Straży Granicznej taki czas przyszedł, gdy zaatakowana została nasza wschodnia granica, wprawdzie nie agresją militarną, ale również groźną próbą destabilizacji naszej granicy, naszego terytorium i całej Unii Europejskiej poprzez masowy, wymuszony i celowo przygotowany przez Białoruś i Rosję napływ nielegalnych imigrantów. Stoicie na straży bezpieczeństwa naszych granic, w szczególności granicy polsko-białoruskiej, gdzie toczy się wojna hybrydowa, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej naszego Kraju, ale również na straży suwerenności i niepodległości Polski. Dziękuję Wam za to, dziękuję za Waszą postawę i Wasz patriotyzm”.

Słowa głębokiego uznania dla funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i całej formacji, która w sytuacji trudnej próby stanęła na wysokości zadania skutecznie broniąc naszej granicy i bezpieczeństwa Polski.
W Podlaskim Oddziale Straż Granicznej służy ok. 2 tys. funkcjonariuszy. Do tego ponad 300 pracowników cywilnych. Ochraniają ponad 350-kilometrowy odcinek granicy, z czego ponad 100 km to granica z Litwą, a prawie 250 km – to granica z Białorusią. W województwie podlaskim jest 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce-Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze).
W uroczystościach udział wzięli: Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Burmistrz Lipska Lech Łępicki, Generał Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Jakubaszek, Komendant PSP w Augustowie st. bryg. Marcin Wierel, Komendant Powiatowy Policji w Augustowie mł. insp. Tomasz Kuprewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w Płaskiej, Lipsku i Augustowie.

 

Galeria zdjęć: