12 czerwca 2018 roku (wtorek) wziąłem udział w obchodach święta Służby Ochrony Państwa, które odbyły się na placu przed Belwederem w Warszawie. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Panią Agatą Kornhauser-Dudą, Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.

W swoim wystąpieniu z racji bezpośredniego nadzoru, który jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji sprawuję nad Służbą Ochrony Państwa podziękowałem funkcjonariuszom BOR i SOP za profesjonalne wypełnianie zadań ochronnych zgodnie z rotą ślubowania, którą wypowiedzieli wstępując do służby. Podkreśliłem, że nie jest ona łatwa w obecnych warunkach politycznych, bo opozycja atakując rząd i jego przedstawicieli atakuje również SOP i inne służby mundurowe, wyrażając często niesprawiedliwe i krzywdzące opinie.

Wyraziłem nadzieję, że najtrudniejszy okres służba ma już za sobą. Przez lata była ona niedofinansowana, a bilans odejść i przyjęć był ujemny. Obecnie przełamany został impas kadrowy i finansowy, a od tego roku funkcjonuje nowa ustawa o Służbie Ochrony Państwa.

Funkcjonariuszom życzyłem, by wypełniali coraz lepiej swoje zadania ochronne wobec ochranianych osób, budynków instytucji publicznych oraz najwyższych przedstawicieli innych państw na terenie Rzeczypospolitej

W czasie uroczystości Służbie Ochrony Państwa został nadany sztandar, a Prezydent Andrzej Duda oraz minister Joachim Brudziński wręczyli medale „Za długoletnią służbę” oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W trakcie obchodów przed Belwederem 28 nowo przyjętych funkcjonariuszy SOP złożyło ślubowanie.

Rano oddałem poległym funkcjonariuszom hołd składając wieniec pod obeliskiem upamiętniającym tych, którzy stracili życie na służbie. Dokonałem też wpisu do księgi pamiątkowej z okazji otwarcia Sali Tradycji Służby Ochrony Państwa.