22 lipca 2017 roku uczestniczyłem w obchodach Święta Policji powiatu wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego zorganizowanych w Wysokiem Mazowieckiem, a 30 lipca w obchodach Święta Policji powiatu bielskiego oraz hajnowskiego, które odbyły się na placu w Bielsku Podlaskim. Obie uroczystości połączone były z nadaniem sztandaru komendom powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Bielsku Podlaskim z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Zwracając się do zebranych funkcjonariuszy podziękowałem im za profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz zaapelowałem, aby każdy z nich z osobna poprzez swoją codzienną postawę, kierując się zasadami honoru i etyki zawodowej stanowił wzór przykładnego wykonywania zadań w służbie publicznej.

Podkreśliłem, że sztandary nadane Komendom Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Bielsku Podlaskim są symbolem najwyższych, najświętszych wartości. Przypominają one o tradycji, honorze, godności, obowiązkach i służbie Ojczyźnie.