3 maja 2019 roku uczestniczyłem w suwalskich obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęły się one Mszą Świętą odprawioną w intencji Ojczyzny w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach. Główne uroczystości odbyły się w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie po podniesieniu flagi i odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że w święto upamiętniające uchwalenia Konstytucji 3 Maja chylimy głowy przed wielkimi patriotami z przeszłości, którym na sercu leżało dobro naszej Ojczyzny, a z dziejów Rzeczypospolitej czerpiemy mądrość dla nas i przyszłych pokoleń. Pragniemy zostawić Polskę kolejnym pokoleniom taką, z której będą dumni i będą mogli ją podnosić na coraz wyższy poziom rozwoju, a także zrobić to, czego nam się nie uda, ponieważ nadrabiamy wciąż zaległości spowodowane długimi latami zaborów i komunizmu.

Konstytucja 3 Maja stała się testamentem do wypełnienia, ale odłożonym w czasie. I właśnie ta myśl prowadzi ku refleksji, aby robić wszystko na czas, przewidywać zagrożenia i wzmacniać niepodległe suwerenne państwo tak, by nigdy nie zostało zagrożone upadkiem. Dzisiaj cieszymy się z naszej suwerenności i z naszego bezpieczeństwa. Polska jest krajem, który ma wielkie szanse rozwoju dla przyszłych pokoleń. 

Zwróciłem również uwagę na to, jak ważne jest budowanie silnego państwa zaznaczając, że nawet najlepsza konstytucja nie pomoże, jeśli brakuje wielkiej, podstawowej wartości, jaką jest silne państwo. Konstytucja musi takiemu państwu służyć:

Cóż z konstytucji, kiedy nie ma państwa. Polska straciła niepodległość zaraz po uchwaleniu przez Sejm Wielki tego wiekopomnego dzieła. Państwo jest wielką i podstawową wartością i dopiero Konstytucja, która służy temu państwo ma właściwe znaczenie.

Nawiązałem również do pozycji naszego państwa w Europie i patriotyzmu, którym wszyscy nasi rodacy powinni się kierować reprezentując Polskę za granicą:

Gwarancją tego, aby nasze marzenia się spełniły, jest nasza mądra, państwowa, narodowa obecność w Europie. Trzeba umacniać polskie państwo i doceniać wielką, fundamentalną wartość, jaką jest niepodległość. Nie wolno uciekać od polskości i ulegać złudzeniu, że inne struktury załatwią to, co powinno dać obywatelom państwo. Tak nigdy nie było i nigdy nie będzie. Musimy dbać o swoje dobrze pojęte interesy, o polską rację stanu w Europie i na świecie.

Podczas uroczystości wspólnie z komendantem wojewódzkim Policji nadinsp. Danielem Kołnierowiczem, komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nabryg. Jarosławem Wendtem i komendantem wojewódzkim Straży Granicznej płk. Grzegorzem Biziukiem złożyłem kwiaty pod Dębem Wolności. Wiązanki złożyły również delegacje instytucji państwowych, służb mundurowych i władz samorządowych

Po tej części uroczystości w Parku Konstytucji 3 Maja ulicami miasta przeszła defilada w wykonaniu kompanii honorowych i pododdziałów Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, leśników oraz motocyklistów.

Defilada zakończyła się na placu przed Komendą Miejską Policji w Suwałkach, gdzie miała miejsce „Majówka z mundurem”. Dla mieszkańców przygotowane zostały pokazy sprzętu, uzbrojenia i sprawności służb mundurowych.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/42470648/suwalskie-obchody-swieta-konstytucji-3-maja

http://www.suwalki24.pl/article/1,wracamy_z_aparatem_na_obchody_228_rocznicy_uchwalenia_konstytucji_3_maja_w_suwalkach_zdjecia

http://www.suwalki.info/multi-24173-2-%C5%9Awieto_Konstytucji_3_Maja.html

https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/32724,Obchody-228-rocznicy-uchwalenia-Konstytucji-3-Maja.html