3 maja 2017 roku uczestniczyłem w łomżyńskich obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. Uroczystości,które odbyły się w tym roku pod moim patronatem rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Jego Ekscelencji Księdza Janusza Stepnowskiego w Katedrze Łomżyńskiej. Eucharystia odbyła się z udziałem kompanii honorowych wystawionych przez wojsko,Policję,Straż Pożarną oraz Straż Graniczną. Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej złożyłem kwiaty pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali na Stary Rynek,gdzie odbyła się uroczysta odprawa pocztów sztandarowych,podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu.

W swoim wystąpieniu nawiązałem do wydarzeń sprzed 226 lat,gdy obóz patriotyczny uchwalając nową ustawę zasadniczą podczas obrad Sejmu Wielkiego próbował uratować Polskę,która chyliła się ku upadkowi. Konstytucja z 3 maja 1791 roku – pierwsza w Europie – została uchwalona dzięki patriotycznej myśli Polaków,którym zależało ponad wszystko na dobru Ojczyzny. Po ponad 200 latach stanowi ona wciąż powód do naszej dumy narodowej,bo Polacy pokazali,że potrafią myśleć odpowiedzialnie o własnym kraju i wskazywać dobre wzory innym. Podkreśliłem również,że z tamtych zdarzeń należy wyciągnąć naukę dla teraźniejszości i przyszłości. Historia musi być nauczycielką życia,ponieważ,gdyby była odczytywana tylko dla niej samej,byłoby to zdecydowanie za mało. Chcemy się z niej uczyć,aby naśladować i rozwijać dobre wzory i nie powtarzać błędów. Swoje wystąpienie zakończyłem słowami Stanisława Wyspiańskiego: „Jest tyle sił w narodzie,jest tyle mnogo ludzi,niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi.”

Na zakończenie obchodów na Starym Rynku odbył się pokaz sprawności służb mundurowych,defilada pododdziałów i salwa armatnia,która oficjalnie zamknęła uroczystości.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto