14 kwietnia 2013 roku wziąłem udział w zorganizowanych wspólnie z Burmistrzem Sokółki Stanisławem Małachwiejem i Starostą Sokólskim Franciszkiem Budrowskim uroczystościach 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Obejmowały one złożenie hołdu ofiarom katastrofy pod pomnikiem Sybiraków,Katynia i Smoleńska,Mszę św. w Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego oraz koncert pamięci "Prawda nie umiera" w wykonaniu Ewy Dębko i Zbigniewa Dębko. W wystąpieniu skierowanym do uczestników obchodów mówiłem o potrzebie pamięci i poszukiwań prawdy o tragedii smoleńskiej w powiązaniu z pamięcią i prawdą o ludobójstwie katyńskim jako istotnej części polskiej świadomości historycznej. Poinformowałem o działalności Zespołu Parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 roku i związanych z nim ekspertów oraz o wynikach prac nad poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste przyczyny,które spowodowały śmierć 96-osobowje polskiej delegacji na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Śp. Lechem Kaczyńskim.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto