1 marca 2018 roku (czwartek) wziąłem udział w centralnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie.

O godz. 15.00 w dawnym Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej 37 – miejscu kaźni wielu polskich bohaterów, a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL otwarto wystawę „Dowody Zbrodni”. W uroczystości tej wzięli udział m. in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Pan Premier Mateusz Morawiecki, Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Potem wraz z komendantami służb podległych MSWiA złożyłem wieniec pod pamiątkową tablicą na murze Muzeum.

„Zbrodniczy reżim niemiecki i komunistyczny próbował „niewolę” nazywać „wolnością” i kłamstwo szerzyło się na co dzień. Dzisiaj jesteśmy zobowiązani naszym największym bohaterom walkę o prawdę i dostatnią Polską. Polskę czystą jak łza. Obiecujemy to Wam, żołnierze naszej wolności, że będziemy toczyć walkę o Polskę wolną i solidarną” – powiedział Pan Premier.

O godz. 18.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Apel Pamięci zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji wraz z Panią Minister Renatą Szczęch – Podsekretarzem Stanu w MSWiA i komendantami służb – Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim, Komendantem Służby Ochrony Państwa gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowskim oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomaszem Pragą złożyłem wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreślił, że komunistom – mimo podejmowanych prób – nie udało się zniszczyć pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

„Nie udało się to mordercom, dlatego że pamięć ludzka pozostała twarda i wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca ‒ którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska została zdradzona” – mówił Prezydent.