1 marca 2020 roku (niedziela) uczestniczyłem w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Augustowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w intencji Żołnierzy Niezłomnych, ich rodzin i osób udzielających im pomocy. Następnie pod tablicą na „Domu Turka” złożono kwiaty i zapalono znicze. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych poległych na Kresach II RP.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że pamięć o Żołnierzach Niezłomnych przebija się coraz bardziej do świadomości narodowej, a wiedza o Nich staje się powszechna, także wśród młodzieży.  Przez kilkadziesiąt lat ci żołnierze byli nazywani bandytami, a ich oddziały bandami. Dopiero ostatnie lata pozwoliły na głoszenie prawdy o tamtych czasach. Przypomniałem, że po obaleniu komunizmu w Polsce trzeba było włożyć jeszcze wiele wysiłku, aby ofiara Żołnierzy Niezłomnych znalazła należne i godne miejsce w naszej historii. 

Ma to ogromne znaczenie dla naszej narodowej przyszłości, bowiem tamte wydarzenia odzwierciedlają się w postawach współczesnych. Bez znajomości najnowszych dziejów nie jest możliwe pełne zrozumienie stanu wielu aktualnych spraw publicznych w Polsce.

Data 1 marca – ustanowiona na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – nawiązuje do wydanego przez stalinowski sąd wyroku śmierci na siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, wykonanego 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu.

Następnie przy amfiteatrze nad jeziorem Necko już po raz siódmy odbył się bieg pamięci: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 1963 m i 5000 m. Pobiegło w nim ponad 200 osób. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni medalem okolicznościowym. Podczas obchodów miejsce miał również piknik współorganizowany przez Nadleśnictwo Augustów i Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie z udziałem młodzieży z II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.